confirmance:

eat when i’m sad

eat when i’m happy

eat when i’m with my friends 

eat when i’m on the computer 

eat when i’m bored 

eat when i’m with my family


Miami, Florida; 1950s
kaliforniaa-voguee:

http://kaliforniaa-voguee.tumblr.com/
© STR-WRS